Lagadalens Maskin

En grävare nära dig!Tjänster

Vårt entreprenadföretag har stor bredd och vi arbetar med de flesta arbeten inom mark- o anläggning, såsom:

  • Elkabelschakt med egen projektledning, vilket varit vår huvuduppgift.
  • Servicearbeten i elnätet med Linjemaskiner.
  • Optofiberprojekt - Schaktning/ Blåsning/ Skarvning/ Inkoppling- Färdigt nät
  • ENSKILDA AVLOPP (Diplomerad).
  • Konstgräsplaner – anläggning.
  • Markanläggningsarbeten vid olika byggarbeten.

Tryck här för att läsa mer om våra tjänster..


Företaget

Vi är måna om att utföra våra arbeten med stor noggrannhet och att hålla en hög servicegrad för att finnas tillgängliga för våra kunder. Detta tankesätt genomsyrar vårt företag och har genom åren gett oss många nöjda kunder som återkommande anlitar oss. Vi utför arbeten i både Kronobergs-, Hallands- och Jönköpings Län men med tyngdpunkt på vårt närområde i Ljungby Kommun.
Tryck här för att läsa mer om Lagadalens maskin AB..


Historia

Micael Johansson och Lasse Lindahl startade Lagadalens Maskin Februari 2005 med skogsavverkning efter stormen Gudrun. Knappt ett år senare började vi schakta ner elkabel åt EON i deras Krafttag och i början på 2007 hade vi 7 grävmaskiner igång med dessa arbeten.

Under årens lopp har vi jobbat åt flera olika uppdragsgivare o även haft ett eget bolag med egna elmontörer o projektledare med uppdrag direkt hos de stora kraftbolagen.

Från 2011 t.o.m 2015 har ElkraftsByggarna-EKB varit vår största uppdragsgivare.

Ägarförhållandet har förändrats o fr.o.m 1/1 2016 äger Micael J hela Företaget.

Nu koncentreras våra satsningar på Fiberutbyggnad både på landsbygd och i tätorter.

historiabild