Tjänster

Vårt entreprenadföretag har stor bredd och vi arbetar med de flesta arbeten inom mark- och anläggning, såsom:

 • Optofiberprojekt - Totalentreprenad (Färdig anläggning)
 • Elkabelschakt med egen projektkledning
 • Servicearbeten i elnätet med Linjemaskiner
 • Enskilda Avlopp (diplomerad)
 • Konstgräsplaner – anläggning
 • Markanläggningsarbeten vid olika byggarbeten
 • Rivningsarbeten (ex. El- & Tele-linjer/ Byggnader)
 • Nybyggnation och Reparation av enskilda- & skogsvägar
 • Anläggning av gräsytor/grusplaner
 • Asfaltering inkl justering av grusytor
 • Dikesrensning
 • Dammar och viltvatten
 • Sprängning med ”snigeldynamit”

Traktorgrävare